Vi har ferieavvikling uke 29, 31 og 32. God sommer til to - og firbente!

Ny forskrift for reptiler

Landbruks- og matdepartementet vedtok den 11. mai 2017 ny forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr.

I forskriften er det fastsatt en liste på 19 dyrearter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder (reptiler), som nå er unntatt fra det generelle forbudet.

Det betyr at det fra 15. august 2017 er tillatt å holde disse 19 artene av reptiler i Norge.

Slanger

Øgler

Skilpadder