Vi har ferieavvikling uke 29, 31 og 32. God sommer til to - og firbente!

Om Kari O. Lutro

Veterinær, DVM, EAAV, AAV, ARAV, DNV, SVF

Bakgrunn

Veterinær Lutro har i over 26 år arbeidet spesielt med dyregruppen fugler, kanin, gnagere, ildere, reptiler og eksotiske dyr.

Allerede under starten på studiet ved Norges Veterinærhøgskole (1986) hadde hun opphold på utenlandske universiteter og klinikker i Europa og USA for å lære om denne dyregruppen.

Året hun var ferdig utdannet (1991) etablerte hun en egen avdeling for fugler og eksotiske dyr på klinikken hun var ansatt på i Skien. Samtidig arbeidet hun med hund og katt og i stordyrpraksis.

I 1993 etablerte hun egen klinikk på Høvik i Bærum, og klinikken tok allerede fra da av imot pasienter som fugler og eksotiske dyr fra hele landet, samtidig som hun også arbeidet med hunder og katter.

Lutro var i flere år tilsynsveterinær i Vassfaret Bjørnepark der hun hovedsakelig arbeidet med bjørn og elg.

I 1999 arrangerte hun det første fuglekurset for veterinærer i Norge, med over 80 deltakere. Etter det har hun arrangert kurs og seminarer for veterinærer, dyrebutikk-ansatte og dyreeiere, deriblant atferdskurs for papegøyer.

Lutro er spesielt opptatt av det forebyggende dyrehelsearbeidet, holder jevnlig kurs og foredrag også innen dette feltet i inn- og utland, foretar undersøkelser og skriver fagartikler.

Veterinær Lutro har i flere år forelest for veterinærstudentene og dyrepleiere på Norges Veterinærhøgskole.
Hun har veterinærstudenter som hospitanter fra utenlandske universiteter og studenter i praksis som del av deres utdanning.

I store deler av sin yrkespraksis har hun hovedsakelig arbeidet med fugler, kanin, gnager, ilder, eksotiske dyr og ville fugler inkludert de utrydningstruede artene, og i lengre perioder 100 % med denne dyregruppen.

De siste årene har hun utelukkende arbeidet med denne dyregruppen på klinikken på Fornebu i Bærum.
Veterinær Lutro får henvisninger og tar imot pasienter fra hele landet.

Oppdatert kunnskap

Innen tradisjonell smådyrmedisin (hund og katt) har det vært en stor utvikling de siste 30 år, og den fortsetter hele tiden.

Slik har det også vært innen fagfeltet fugler, kanin, gnagere, ilder og reptiler, og veterinær Lutro har vært aktivt deltakende i denne utviklingen.

Veterinær Lutro etterutdanner seg årlig og deltar på konferanser i Europa og USA.
Hun har etablert et tett forhold til sitt fagmiljø i Europa og USA og møter dette jevnlig i fagrelaterte situasjoner og ved utveksling av kunnskap.

Veterinær Lutro har siden 1991 vært medlem av AAV (Association of Avian Veterinarians), EAAV (European Association of Avian Veterinarians), er valgt inn i Advisory Board i EAAV og er i tillegg fugleveterinær-organisasjonens EAAV representant i Norge.

Hun er aktiv medlem i ARAV (Association of Reptilian and Amphibian Veterinarians). Hun er medlem i Den Norske Veterinærforening og Smådyrpraktiserende Veterinærers Forening.

Fokusområder

Veterinær Lutro har i alle år fokusert spesielt på det forebyggende dyrehelsearbeidet. I møtet med hver enkelt dyreeier legger hun stor vekt på å gi kunnskapsbasert informasjon formidlet på en lett forståelig måte.

Det å spre kunnskapsbasert informasjon til dyreeiere, forhandlere av dyr, myndighetene, politikere og andre veterinærer anser hun som svært viktig i arbeidet for å forebygge sykdom og skape god dyrehelse- og velferd.

Å tilegne seg og formidle oppdatert kunnskap, og det kontinuerlig, ser hun på som overordnet i sitt virke som veterinær.