Om Klinikken for fugler og eksotiske dyr

Veterinær Kari O. Lutro har spesialkompetanse og mer enn 26 års erfaring med fugler, kaniner, gnagere, ildere og reptiler. Vi er den eneste klinikken i Norge som konsentrerer oss fullt og helt om denne dyregruppen. Vi ønsker å gi dyret ditt den beste behandling i alle livets faser. Vi vet hvor viktig omsorg er. Vi vet at ditt dyr er en del av familien.

En viktig del av det forebyggende helsearbeidet er formidling av kunnskap. Dette gjelder både det artsspesifikke behovet hos ditt dyr (hold, foring, atferd) og hvordan du så tidlig som mulig fanger opp symptomer på at noe kan være galt.

Vi ønsker glade, aktive, trivelige -og for de som prater; pratsomme familiemedlemmer. Du er den viktigste støttespilleren, og sammen legger vi grunnlaget for god helse og sunnhet.

Vi har fokus på god dyrehelse, god livskvalitet og glede for to- og firbente! Vi har det mest avanserte utstyr for diagnostikk og behandling.

Innen veterinærmedisinen har også dette fagfeltet vært i en stor utvikling de siste 30 år. Veterinær Kari Lutro vektlegger spesielt den oppdaterte kunnskapen. Det fokuseres på årlig etterutdannelse og samarbeides med fagmiljøet ellers i Europa og USA.

Fokus på kompetanse og kunnskap

Bare innen papegøyefamilien finnes det mer enn 370 forskjellige arter; fra de minste undulatene til de største arapapegøyene. Av de over 370 artene innen papegøyefamilien, er over 50 ulike arter- og underarter vanlig holdt som familiefugler i Norge.

Noen helse-og sykdomsproblemer er generelt vanlige hos fugler som papegøyene. I tillegg kommer at hver papegøyeart har sine spesielle helse-og sykdomsplager-og anlegg for slike.

Slik har eksempelvis undulatene, nymfeparakittene, dvergpapegøyene, jaco-papegøyene, kakaduene, amazonpapegøyene, arapapegøyene og alle de andre artene av papegøyene sine spesielle helse-og sykdomsutfordringer. På samme måte som for eksempelvis kanari-og finkefuglene, eller duene.

Kaniner, marsvin, chinchilla, rotter, degus, ørkenrotter, hamstere og ildere har på samme måte hver sin mht dyreart helse-og sykdomsplager. Innen reptilene har vi mange arter fra de ulike skilpaddene, øgler og slanger. Det sier seg selv at ved en slik artsvariasjon (fugler-små pattedyr-reptiler) settes det store krav til kunnskap om de spesielle artene, deres helse og sykdommer.

Veterinær Kari O. Lutro har slik kompetanse og kunnskap om artene, ved erfaring og arbeid med disse dyrene i over 25 år, og ikke minst ved jevnlig etterutdannelse og oppdatert viten-og kunnskap. Det kommer dyrene til gode.