Vi har ferieavvikling uke 29, 31 og 32. God sommer til to - og firbente!

Vi tar smittevern på alvor

Grunnet coronaviruset (Covid-19 og SARS-CoV-2) har klinikken iverksatt smittehygieniske tiltak.

Dyreeier:

Vi ber alle som har fått time ved klinikken være oppmerksomme på følgende, i tillegg til evnt. direkte kommunikasjon med hver enkelt dyreeier før du kommer på klinikken:

Da det skal være max 4 personer på venterommet, ber vi deg komme så presis som mulig. Dere blir hentet inn så snart som mulig til konsultasjonsrommet, og dersom det er forsinkelser (eks pga av akutte situasjoner) vil dere få beskjed. Vi ber om at så få som mulig og max to personer følger dyret.

Noen ganger er det ikke nødvendig at eier er med inn på konsultasjonsrommet i det hele. Dette får dere informasjon om på venterommet, og dette avhenger av hvilken undersøkelse-behandling dyret skal ha. Om du ikke trenger være med inn på konsultasjonsrom, vil veterinæren uansett snakke med dere på venterommet.

Ved inngang og på venterom er det satt ut spritdispensere for håndesinfeksjon, og vi ber deg bruke disse i tillegg til god håndhygiene. Vi håndhilser ikke, og vi ber deg holde 1 meters avstand både til oss som jobber her og til andre kunder.

Vi desinfiserer kontaktpunkter som håndtak, bord, utsatte flater, betalingsterminal etc etter hver kunde (inne på konsultasjonsrom) og i ventesonen flere ganger daglig.

Dersom du har fått påvist positiv coronatest, vært i utlandet siste 14 dager, du eller noen i samme husstand er i karantene, har nedsatt allmenntilstand (feber, magesmerter, diare mm), luftveissymptomer inkl nedsatt lukt-smak, kan du dessverre ikke komme med fuglen-dyret ditt.

Da må klinikken og du stå i direkte kontakt for å finne løsninger.

Avbestilling av time på kort varsel, pga sykdom hos eier: Send mail så snart som mulig på vet@karilutro.no.

Dyret / fuglen:

Du må ha dyret/fuglen din/ditt i et så lite og «tett» bur som mulig men selvsagt passe på nok oksygen. Eksempelvis «tette» små transportbur av plast er fine (små fugler og reptiler) og små «kattetransportbur» til kaniner, marsvin og chinchilla eller de større papegøyene. Vi ber vanligvis om at kaniner og marsvin har med seg litt av høyet sitt i buret. Nå skal den IKKE ha med høy/strø inn på klinikken (den vil få det på klinikken ved innleggelse), men gjerne litt av pelletsen i egen matkopp. Du kan bruke et håndkle el i bunn av buret. Det er viktig å ikke ha sand el i bunn av bur-transportkassen hos fuglene, legg inn et rent papir eller håndkle i stedet. Fuglene kan ha med litt av maten sin i en matkopp.

Det vil i tillegg ofte være direkte informasjon til deg som dyreeiere ved f eks innleggelse av dyret ditt.

Takk for at du viser hensyn!