Anestesi

Anestesiprosedyrer – og type anestesi ved operasjoner er tilpasset hver enkelt dyreart. Også ved tannbehandling hos kaniner, gnagere og ilder er anestesien tilpasset dyrearten, det samme ved rutineoperasjoner som kastreringer.

Under anestesien blir de overvåket, og etter operasjon eller tannbehandling blir de passet på til de er helt våkne. Smertebehandling er også tilpasset hver enkelt dyreart.