Årlig helsesjekk og forebyggende helsearbeid

Den dyregruppen som kommer som pasienter til klinikken, hører alle til byttedyrene (unntak er ildere, rovfugler og flere av reptilene).

Kjennetegn hos byttedyr er at de er instinktivt skjuler symptomer på sykdom, slik at de ikke tiltrekker seg oppmerksomhet og blir tatt av rovdyr. Ofte er det hos byttedyrene vanskelig å tyde symptomer på sykdom før smerte og sykdom har vart en stund, og da kan sykdommen være langt fremskreden.

Veterinæren vil kunne oppdage slike tidlige tegn på nedsatt helse, smerte og sykdom.

Derfor er det spesielt viktig for slike dyr at de kommer på regelmessige helsesjekker. Dette er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet.

Selv om det er voksne som har ansvaret for dyr, er det sunt at barn er delaktige. Ta gjerne med store nok barn slik at de kan være med på helsesjekken. Slik blir flere i familien informert og involvert i dyrets helse.

Det er også viktig at du kommer raskt til veterinær om du oppdager symptomer på smerte eller sykdom hos dyret ditt.

Klinikken utfører atferdskonsultasjoner hos papegøyer. Det er viktig at hele fuglens helse ses under ett, og at det utelukkes medisinske årsaker til endret atferd.