Innleggelse

Det er ikke uvanlig at dyret er så sykt at det må legges inn for å stabiliseres. De får eget sykebur med oksygen og varme, og får væske- og smertebehandling til de er over den kritiske fasen. Så kan videre utredning og behandling fortsette.

Inntil dyret spiser selv, får det høyverdig næring med spesielle fòrtyper beregnet for hver enkelt dyreart.
Spesielt fuglene må noen ganger puste inn medisin som er forstøvet.

Et kritisk sykt dyr trenger ro og tilsyn, og det kan overvåkes 24 timer i døgnet.