Reptiler

Slanger, øgler og skilpadder er en stor dyregruppe med ulike egenskaper og behov. Fra august 2017 er det tillatt å holde 19 arter reptiler i Norge. Klinikken har oppdatert kunnskap om helse-og sykdomsrelaterte tilstander og behandling av slike hos reptilene, og legger stor vekt på det forebyggende helsearbeidet.

Landbruks- og matdepartementet vedtok den 11. mai 2017 ny forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr.

I forskriften er det fastsatt en liste på 19 dyrearter i kategoriene slanger, øgler og skilpadder (reptiler), som nå er unntatt fra det generelle forbudet.

Det betyr at det fra 15. august 2017 er tillatt å holde disse 19 artene av reptiler i Norge:

Slanger

 1. Grønn trepyton – Morelia viridis
 2. Hagetreboa – Corallus hortulanus
 3. Kongeboa – Boa constrictor
 4. Kongepyton – Python regius
 5. Kongesnok – Lampropeltis getula
 6. Kornsnok – Pantherophis guttatus
 7. Melkesnok – Lampropeltis triangulum
 8. Regnbueboa – Epicrates cenchria
 9. Teppepyton – Morelia spilota

Øgler

 1. Dvergvaran – Varanus acanthurus
 2. Kranset gekko – Correlophus ciliatus, tidligere Rhacodactylus ciliatus
 3. Leopardgekko – Eublepharis macularius
 4. Perlefirfisle – Lacerta lepida
 5. Pigghaleagam – Uromastyx ocellata
 6. Skjeggagam – Pogona vitticeps
 7. Stor daggekko – Phelsuma madagascariensis

Skilpadder

 1. Gresk landskilpadde – Testudo hermanni
 2. Kinesisk trekjølskilpadde – Chinemys reevesi
 3. Rødfotet skogskilpadde – Chelonoidis carbonarius, tidligere Geochelone carbonaria