Ny forskrift for reptiler

Ny forskrift for reptiler

Landbruks- og matdepartementet vedtok den 11. mai 2017 ny forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr.